19 Nisan 2014 Cumartesi

Optik okuyucu .dat dosyasından manuel yöntemle sınav analizi

 Selam,

Edit:
Üniversal analiz programı, aşağıdaki konuyu yazdıktan sonra ortaya çıktı. Aşağıda yazılan her şey, şimdi üniversal analiz programı ile otomatik yapılmaktadır.


Optik okuyucuların verdiği sonuç okuma dosyası metin formatındadır. Tek satırda bir öğrencinin verileri yazar. Bitişik olarak harf ve rakamlardan oluşur. Başlangıç, isim numara gibi formatlanabilir tanımlayıcı karakterlere aittir. Okulunz muhtemel tek formatta çalışır. Çünkü farklı format, farklı cevap kağıdı dizaynı demektir.

Optik okuyucu dat dosyasını Excel'e aktarma

(kısa not: soru sıralaması konusunu öncelikle okuyun. Bu konu başka kurul verilerine ait. Şimdi 5. kurul verilerinden anlatıma devam ediyorum. Soru sıralamaları yeni kuruldan)

Excel --> aç --> tüm dosya türleri --> sınavdangelend3k5dosya.dat
sabit genişlikli, dosya kaynağı 1254:Türkçe(Windows)
ileri-->
İsim yeri otomatik, diğer yerleri fare tıklayıp ayırmak gerekli

Her şık için ayırma yapın, her biri bir sütun olacak

--> tamam tıkladığınızda isim, no, kitapçık ve soruların olduğu sütunlar gözükecek. Soru sütunlarının genişliğini 3 yaparsanız daha derli toplu durur (sütunları fare ile seç, sağ tıkla sütun genişliği değiştir)

Dosyanızı excel formatında kaydedin. dat formatında kaydetmeyin.Resme tıklayıp büyütün. Veri sıralamada kitapçıkları sıralattık. A kitapçıkları kırmızı dikdörtgende görülüyor.
Excel sayfanızdaki her kitapçığı başka excel sayfasına kopyayalım. Ancak satır-sütun değiştirerek. Aşağıdaki resme dikkat edin. Bunu yapmak için "özel yapıştır" ve "işlemi ters çevir" seçeneği kuıllanın.


- Sonuçta A sayfamızda ilk sütunda yukarıdan aşağı "tek bir" öğrencinin yanıtları var.
B, C, ve D kitapçıklarını kopyalayıp, kendi sayfalarına işlemi ters çevirip yapıştıralım.

B sayfasını "A kitapçığı gibi sıralatmak"

Not: Amacımız B kitapçığının soru sırasını A gibi sıralatmak. Böylece B kitapçığı yanıtları A yanıtı gibi olacak.
- Sıralama yapılırken "verilerde üst bilgi seçeneği var" sıralaması tek satır üst bilgi şartı var. A, B, C, D sayfalarımızda kitapçık satırı ve isim satırını silelim. Sadece öğrenci numarası kalsın. Alttaki resim


- Şunu yapın (alltaki resim):
"B" sayfasında ilk sütuna boş sütun ekleyin. Bu sütuna daha önce bahsettiğim soru sıralaması Excel dosyasından B soru sıralamasını yapıştırın. Dikkat edin, 1. soru 1. soruya dek gelsin.
-Yapıştırdığımız ilk sütunun üst bilgisi boş, yani A1 hücresi boş. Ona isim verin "B sırası" gibi
Dikkatlice şunu yapın:
-B sayfasındasınız. Veri sıralama seçin. Sıralama yapılırken "verilerde üst bilgi seçeneği var" seçin. İlk sütundaki B sıralamasını küçükten büyüğe sıralatın. Böylece B sayfanızdaki tüm veriler A kitapçığı gibi sıralandı. Aşağıdaki resim
C, D sayfalarını A kitapçığı gibi sıralatın.


Sonuç olarak A, B, C, D sayfalarımız A kitapçığı gibi sıralandı.
Şimdi şunu yapın: B,C, D sayfalarındaki tüm verileri, A sayfasınına (verilerin sağına, aynı sorular yanyana gelecek şekilde) kopyalayın.
Böylece A sayfasında tüm öğrencilerin soruları A kitapçığı gibi sıralanmış oldu (yaşasın)

Buraya kadar geldiyseniz kendinizi tebrik edin.
Artık işlemlerimiz A sayfasında (tüm öğrenciler sayfası) devam edece.

En sağa cevap anahtarı sütunu ve soru sırası yapıştırın, rengini kırmızı yapın.


Her öğrencinin toplam doğrusunu hesaplama


Amaç: Öğrencinin cevabı anahtar ile eşitse 1, yoksa 0 verip hesaplatacağız.
Bunun için aşağıdaki Örnekte FL3 = FN3 ise 1, yoksa 0 vereceğiz

Kırmızı-sarı alanlar anahtara ait
FL sütunun en alta boş yere şunu yazın: =EĞER(FL2=$FN2;1;0)  burada $ koymamızın nedeni FN sütununun asla değişmeyeceği anlamındadır. Formül hücresini fare ile aşağıya çektirin, diğer öğrencilerin altına doğru fare ile çektirin. Her cevap $FN değişmez sütunu ile bakılıp puanlanacak. Sonuç alttaki resim gibi.

Resme tıklayıp büyük bakabilirsiniz

Öğrencinin 1'lerini toplamak sizin için zor olmasa gerek.En alta  =TOPLA(FL98:FL193) gibi 1/0 ların olduğu alanı seçmek yeter.

Öğrenci doğrularını hesaplatmak ilerde sınav zorluk ve ayırıcılık indeksi açısından önemli olacak (en çok yapanlar, en az yapanlar gerekli)

Her şık kaç kez cevaplanmış?
Anahtarın sağına ilk satıra A,B,C,D,E sütunları ekleyelim. Şıkları temsil ediyor.
Eğersay formülü ile sayacağız.

Aşağıdaki resmin formülü:
=EĞERSAY(A2:FL2;"A")
A2:FL2 birinci sorunun bulunduğu tüm satırlar (fare ile seçerseniz otomatik bulunur)
"A" hücre içinde A 

Bu formülü fareyle aşağı çekip tüm A şıklarını bulacaksınız. Aşağıda aşağı çekilmiş halde.B şıkları için örneğimizde (FP2 hücresine yazılacak formül):
=EĞERSAY(A2:FL2;"B")

C şıkları için örneğimizde (FQ2 hücresine yazılacak formül):
=EĞERSAY(A2:FL2;"C")

Aynı şekilde
D için =EĞERSAY(A2:FL2;"D")
E için =EĞERSAY(A2:FL2;"E")

Yüzde hesabı için ayrıca A% (A şıkkının yüzdesi) için şu formül  =FO2/167 (167 sınava giren öğrenci) kolayca ekleyin.

Sonuç olarak:
Her şıkkın kaç öğrenci tarafından (kitapçık bağımsız) bulmuş olduk

 Ayırıcılık indeksi ve Zorluk indeksi hesaplama

Ayırıcılık indeksi ve Zorluk indeksi bilgileri:

Ayırıcılık indeksi
> 0.35 mükemmel 
0.25 - 0.34  iyi 
0.15 - 0.24  sınırda
< 0.15 kötü soru


Zorluk indeksi
%50 60 ideal
%30-70  kabul
%30'un altı kötü
%70'in üstü kötü

Bunu hesaplamak için önce öğrencileri (aldıkları notlara göre) dörde ayırıyoruz. En iyi ilk çeyrek, orta derecede %50 ve en kötü son çeyrek.
 İndeksler en kötü ve en iyi ile hesaplanıyor. Orta öğrenciler indeks formülünde yok.

Öğrencileri  puanlara göre sıralatmak ve dörde ayırmak (her soruya doğru/yanlış cevabı ile birlikte):

Soru analizinde index isimli yeni sayfa açın

A sayfasına gelin. Burada her öğrenciyi şıkları ve 1/0 içeren puanları ile kopyalayın (benim örnekte A1 ile FL193 arası). Fare ile seçmek zor gelirse iki köşeyi shift tuşuna basarak fareyle tıklayın, aranın hepsini seçiyor)  index sayfasına gelin "özel yapıştır" seçin "yalnızca değerleri" ve "işlemi ters çevirin" seçip yapıştırın.
Şıkların olduğu sütunları silin, sadece 1/0 puanlar kalsın.
Şu şekilde olmalı: ilk sütunda öğrenci numarası, ikinci sütun 1. sorunun puanı, sonraki sütunlar diğer soruarın puanı sıralı şekilde. Alttaki resim:
indeks sayfasına yapıştırma sonucu. Şıklar silinmiş halde.
En sağa bir sütun puan hesaplatın ve puana göre (üst grup yukarıda, alt grup aşağıda) büyükten küçüğe sıralatın. 
en iyi puanlı 1/4 öğrenciyi yeşil, en kötüyü kırmızı arka planla renklendirin. Alttaki resim.  

en üstteki çeyrek yeşil, en alttaki çeyrek kırmızı arka plan
İlk iki boş satıra şu toplamları yapın:
- üst grup (o sorunun) toplam puanı
- Alt grup (o sorunun) toplam puanı

Zorluk indeksi formülü: 
((üst grup + alt grup)/ bu iki gruptaki öğrenci sayısı)*100
Benim örnekte:
=((B169+B170)/84)*100

Ayırıcılık indeksi formülü:
(üst grup - alt grup)/ bir grubun öğrenci sayısı
Benim örnekte:
=(B169-B170)/42

Formülleri fare ile sürükleyebilirsiniz.
Alttaki resimde sonuçlar işlemiş halde

Sonuç olarak madde analizlerini de vermiş olduk.

Vereceğimiz tüm sonuçlar için "verilecek sonuçlar" diye yeni excel sayfası açalım.
Soru no, doğru cevap şıkkı, zorluk ve ayırıcılık indeksleri, her şıkkın işaretlenme sayısı ve işaretlenme yüzdesi olsun.

Büyütmek için tıklayın

Sınav analizi bitmiş bir soru:

Yukarıdaki her şeyi yaparsanız her soru için şöyle bir sonuç elde edeceksiniz:
Analizi tamamlanmış soru örneği


Bu oluşturduğum dosyayı istiyorsanız tıklayın bakın


3 yorum:

Yorumunuz için teşekkür ederim. Yorumunuz güvenli şekilde elimize ulaştı.
Dr. Metin Çiriş